PROGRAM KURSU poziom I cz.1

Katecheza Dobrego Pasterza poziom I cz. I

Kurs obejmuje 3 weekendy, po min. 15 h każdy (łącznie 45 h).

I weekend 25-26 września 2021

Refleksje dla dorosłych:

 • Historia Katechezy Dobrego Pasterza
 • Wprowadzenie do 32. zasad Katechezy Dobrego Pasterza
 • Kim jest dziecko w wieku 3-6 lat
 • Dziecko i dorosły

Tematy do prezentacji / konspektu:

Prace przeznaczone dla dzieci rozpoczynających zajęcia w atrium 3-6

 • Wprowadzenie Pisma Świętego do Atrium

Okres zwykły – nazewnictwo Kościoła

 • Ołtarz – najważniejsze paramenty
 • Kolory liturgiczne – ornaty

Adwent – geografia biblijna

 • Wprowadzenie do geografii biblijnej
 • Globus – prezentacja Ziemi Izraelskiej na globusie
 • Relief Izraela – prezentacja trzech najważniejszych miast

Adwent – proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza

 • Wprowadzenie do proroctw
 • Proroctwo Światła
 • Proroctwo Imion

Adwent – opowieści z dzieciństwa Jezusa:

 • Wprowadzenie do opowieści z dzieciństwa Jezusa
 • Zwiastowanie

Część warsztatowa: Relief Ziemi Świętej

II weekend 2-3 października 2021

Refleksje dla dorosłych:

 • Modlitwa dziecka 3-6
 • Wprowadzenie kącika modlitwy 

Tematy do prezentacji / konspektu:

Boże Narodzenie – opowieści z dzieciństwa Jezusa

 • Zmiana koloru w kąciku modlitwy
 • Narodzenie Jezusa i pokłon pasterzy
 • Pokłon Mędrców

Okres przed Wielkim Postem lub okres wielkanocny

Gesty i postawy wiernych:

 • Znak krzyża

Eucharystia:

 • Przygotowanie ampułek
 • Przygotowanie kielicha
 • Gest epiklezy
 • Gest ofiarowania (doksologia)

Przygotowane otoczenie – jak zorganizować atrium

 • Jak chodzić, jak przenieść krzesło, dywanik

Metoda Montessori – ćwiczenia praktycznego życia

 • Lekcja grzeczności
 • Chodzenie po linii
 • Mycie rąk
 • Przelewanie
 • Przesypywanie
 • Składanie serwetek

Lekcja trójstopniowa

Część warsztatowa: Kaligrafia

III weekend 16-17 października 2021

Refleksje dla dorosłych:

 • Wychowanie do zadziwienia – metoda przypowieści
 • 32. zasady Katechezy Dobrego Pasterza
 • Consiglio – Międzynarodowa Rada Katechezy Dobrego Pasterza

Tematy do prezentacji / konspektu:

Okres zwykły po Bożym Narodzeniu – przypowieści o Królestwie Bożym:

 • Przypowieść o ziarnku gorczycy
 • Przypowieść o perle

Wielki Post

 • Tło przypowieści o Dobrym Pasterzu
 • Przypowieść o Dobrym Pasterzu
 • Psalm 23

Wielkanoc

 • Obecność Eucharystyczna Dobrego Pasterza

Misterium Paschalne

 • Tło święta Paschy
 • Wieczernik – Ostatnia Wieczerza
 • Chrzest – znak: Światło i biała szata
 • Chrzest – znaki: woda, Słowo i Olej
 • Liturgia Światła

Część warsztatowa: Malowanie figurek

Kurs obejmuje 3 weekendy, po min. 15 h każdy (łącznie 45 h).

Orientacyjny rozkład godzinowy:

Sobota (9 h):
09-13 – Część przedpołudniowa – wprowadzenia i prezentacje
13.15 – Msza św. połączona z Agapą
15-19 – Część popołudniowa – praca w grupach, warsztaty, pisanie konspektów

Niedziela (6 h):
09-12 – Część przedpołudniowa – wprowadzenia i prezentacje
12.15 – Msza św. połączona z Agapą
14-16 – Część popołudniowa – praca w grupach, warsztaty, pisanie konspektów

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Wasze pytania.

 • NAPISZ:

  anna.zbrzeska@spmontessori.pl

 • MIEJSCE KURSU:

  Szkoła Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej
  ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa

organizator kursu

Fundacja im. Marii Montessori

ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 4,

02-736 Warszawa