Fundacja im. Marii Montessori zaprasza na kurs

Katechezy Dobrego Pasterza

I STOPNIA cz.2

o kursie

  Fundacja im. Marii Montessori  
zaprasza na kurs Katechezy Dobrego Pasterza
I stopnia. Jego druga część rozpocznie się we wrześniu 2022 r. w Warszawie.

Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2022 r.

Katecheza Dobrego Pasterza

to program formacji religijnej dla dzieci oparty na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Program ten rozpoczyna się już w wieku 3 lat i może być kontynuowany aż do 12. roku życia. Ma na celu stworzenie wyjątkowej przestrzeni, zwanej atrium, w której zarówno dzieci, jak i katecheta, mogą słuchać, rozważać i celebrować najistotniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej, objawione w Piśmie Świętym i Liturgii oraz zawarte w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Katecheza powstała ponad pół wieku temu w Rzymie dzięki wieloletniej pracy dr Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi. Dziś rozwijana jest na całym świecie i w różnych tradycjach chrześcijańskich.

Proponowany przez nas kurs I stopnia ugruntowuje uczestnika w teorii i praktyce Katechezy Dobrego Pasterza, a zarazem przygotowuje do zorganizowania i prowadzenia atrium dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Cele kursu:

 • Formacja katechetów w duchu Katechezy Dobrego Pasterza
 • Odkrywanie z uczestnikami cech rozwojowych i religijnych dziecka w wieku 3-6 lat
 • Wprowadzenie do medytacji biblijnych i liturgicznych tematów katechezy
 • Pogłębienie zdolności uczestników do obserwowania i uczenia się od dzieci
 • Udzielenie wskazówek i pomocy katechetom w zakładaniu atrium dla dzieci w wieku 3-6 lat, w przygotowywaniu konspektów i wykonywaniu materiałów.

Najbliższa edycja kursu odbędzie się w formie 3 weekendów: 24-25 września, 15-16 października, 5-6 listopada 2022 w Szkole Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 9 września 2022 r.

Kurs odbywa się ściśle według wskazań Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza – Consiglio. Zgodę na jego przeprowadzenie udzielił Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej.

Opiekę duszpasterską nad kursem sprawują: ks. Tomasz Gill oraz ks. Jarosław Piłat.

Od kilku lat mam okazję spotykać się z dziećmi uczestniczącymi w programie Katechezy Dobrego Pasterza oraz z rodzicami, którzy go prowadzą. Katecheza służy pogłębieniu wiary przekazywanej w środowisku rodzinnym. Podkreślam – wiary – a nie tylko wiedzy religijnej, bowiem jest ona niejako podwójnie zakorzeniona: w świecie Ewangelii oraz w doświadczeniach egzystencjalnych dziecka. Poprzez odwołanie się do dziecięcej wrażliwości, do spontanicznej twórczości obecnej w każdym człowieku, do najgłębszych odniesień emocjonalnych i duchowych, budzi ona w dziecku radosną twórczość. Nie infantylizuje. Katecheza Dobrego Pasterza, zanurzona w zmysłowej tkance świata, otwiera dziecko na Dobrą Nowinę, pomaga w odkrywaniu istoty chrześcijaństwa – w nawiązaniu czułej bliskości z Jezusem, w zaufaniu Mu i w powierzeniu swoich losów w Jego czułe dłonie.

Bp MICHAŁ JANOCHA

Nie wiem czy jest dziś dla nas jako wychowawców i nauczycieli ważniejsza misja, niż pomóc dzieciom odkryć Boga czułego, obecnego i szukającego. Bo taki jest Dobry Pasterz. Jestem przekonany, że ta metoda katechetyczna otwiera serca zarówno dzieci, jak i nasze.

Ks. TOMASZ GILL

W naszej szkole od lat przyglądam się dzieciom skupionym podczas zajęć w atrium. Piękne i ciekawe otoczenie przygotowane przez nauczyciela działa na nie niczym magnes. Bardzo lubię patrzeć na to, jak całkowicie pochłania je biblijny świat.

AGNIESZKA BARBASIEWICZ, DYREKTOR SZKOŁY MONTESSORI IM. U. LEDÓCHOWSKIEJ

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Wasze pytania.

 • NAPISZ:

  anna.zbrzeska@spmontessori.pl

 • MIEJSCE KURSU:

  Szkoła Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej
  ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa

organizator kursu

Fundacja im. Marii Montessori

ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 4,

02-736 Warszawa